Çalışma Grupları

Konsey, belirlenen konularda çalışmalar yürütmek üzere kendi üyelerinden ya da uygun göreceği kişilerden oluşan Çalışma Grupları kurabilir. Mevcut çalışma grupları:

  • Mühendislik Eğitiminin Değerlendirmesi – MÜDEK (Mayıs 2002 – Aralık 2006) 
  • Mühendislik Araştırma Yetkinliğinin Değerlendirilmesi - MADEK 
  • Altyapı Kıyaslama Çalışması 
  • Mühendislik Etiği
  • Üniversite Sanayi İşbirliği
  • Mühendislik Terimlerinin Türkçeleştirilmesi

Bunların arasında Mühendislik Eğitiminin Değerlendirilmesi çalışma grubu (MÜDEK) bir başarı öyküsüdür. MDK girişimi ile Mayıs 2002'de oluşturulan MÜDEK'in temel amacı mühendislik eğitimini teşvik etmek ve ilerletmektir. Böylece, daha iyi eğitilmiş ve kalitesi yükseltilmiş mühendisler yetiştirilerek toplum refahının ileri götürülmesi hedeflenmektedir. MÜDEK'in temel işlevi, mezunlarına “mühendis” derecesi verilen MDK bünyesindeki mühendislik programları için ayrıntılı bir değerlendirilme programı düzenlemek ve uygulamaktır. MÜDEK 2007 yılının başından itibaren de “Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” olarak tüzel kişilik kazanmıştır. 16 Kasım 2007 tarihinde de YÖK tarafından Ulusal Akreditasyon Kurumu olarak tanınmış ve 5 yıl süre ile yetkilendirilmiştir. Kasım 2006’dan beri ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) Üyesi olan MÜDEK, Ocak 2008’de EUR-ACE (The European Accreditation System of Engineering Education) Etiketi verme yetkisi almak için ENAEE) başvurmuş olup değerlendirme süreci devam etmektedir.