Üyeler

Aralık, 2017

MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEY ÜYELERİ

Mühendislik Dekanları Konseyi (Konsey) Türkiye ve KKTC'deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde yer alan Mühendislik ve Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin Dekanlarından oluşur. MDK toplantılarına Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve ilgili kuruluşların temsilcileri gözlemci üye olarak katılabilirler. Halen Konseyin 192 üyesi bulunmaktadır.

 

 

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
SIRA NO ÜNİVERSİTESİ İLİ ADI - SOYADI E-MAIL TELEFON
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi  Bolu Prof. Dr. Ömer ZORBA omer.zorba@ibu.edu.tr 0 374 253 46 40
2 Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Kayseri Prof. Dr. İlhan SABUNCUOĞLU sabun@agu.edu.tr 0 352 244 88 00
3 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Adana Prof. Dr. Serkan TOKGÖZ stokgoz@adanabtu.edu.tr 0 546 606 58 48 - 0 322 455 00 40
4 Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Prof. Dr. Mustafa Talha GÜNÖLLÜ rektor@adiyaman.edu.tr 0 416 223 38 00/4769
5 Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Prof. Dr. Halil KIRNAK hkirnak@yahoo.com 0 535 862 04 40
6 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Prof. Dr. Yılmaz İÇAĞA yicaga@aku.edu.tr 0 272 228 14 23
7 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi Ağrı Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT akarabulut@agri.edu.tr 0 472 215 98 63 2021
8 Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Kırşehir Prof. Dr. Mustafa KURT mmf@ahievran.edu.tr 0 386 280 38 01
9 Akdeniz Üniversitesi Antalya Prof. Dr. Ayhan TOPUZ atopuz@akdeniz.edu.tr 0 530 510 49 31
10 Aksaray Üniversitesi Aksaray Prof. Dr. Semih EKERCİN ekercin@gmail.com - muhfak@aksaray.edu.tr 0 582 288 35 00 - 0 382 288 35 00
11 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Prof. Dr. Hasan GÜNEŞ gunes@alanya.edu.tr 0 242 510 61 20
12 Anadolu Üniversitesi Eskişehir Prof. Dr. Süleyman KAYTAKOĞLU skaytako@anadolu.edu.tr 0 222 335 05 80
13 Ankara Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Aziz TEKİN tekin@ankara.edu.tr - muhfak@ankara.edu.tr 0 312 203 33 00
14 Ankara Yıldırım Beyazıt Ankara Prof. Dr. Veli ÇELİK vlc@ybu.edu.tr - vcelik05@hotmail.com 0 542 265 29 33
15 Ardahan Üniversitesi Ardahan Prof. Dr. Şeref KILIÇ serefkilic@ardahan.edu.tr 0 478 211 75 31/2240
16 Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Prof. Dr. Hüseyin PEKER peker100@artvin.edu.tr - peker100@hotmail.com 0 466 215 10 40
17 Atatürk Üniversitesi Erzurum Prof. Dr. Hikmet ALTUN haltun@atauni.edu.tr 0 536 742 72 02 - 0 442 231 45 01
18 Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Prof. Dr. Cemal BÖLÜCEK cbolucek@balikesir.edu.tr 0 505 627 65 59
19 Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi  Bandırma / Balıkesir Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR ozelkalem@bandirma.edu.tr 0 266 717 01 17/1016 - 1015
20 Bartın Üniversitesi Bartın Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ akaradg@bartin.edu.tr 0 378 501 10 08
21 Batman Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Batman Prof. Dr. Saadettin AKSOY saadettin.aksoy@batman.edu.tr 0 488 217 38 02 / 3802
22 Bayburt Üniversitesi Bayburt Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR muhendislik@bayburt.edu.tr 0 458 211 11 53
23 Bilecik Şeyh Edebali  Bilecik Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY nurgulozbay@bilecik.edu.tr - nurgul.ozbay@bilecik.edu.tr 0 532 205 29 90
24 Bingöl Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Bingöl Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ rsolmaz@bingol.edu.tr 426 216 00 12/2546
25 Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Bitlis Prof. Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ abuyuksarac@beu.edu.tr 0 505 367 05 02
26 Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Günay ANLAŞ anlas@boun.edu.tr 0 532 256 52 82
27 Bozok Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Yozgat Prof. Dr. Hikmet Şelli AYBAR hikmet.aybar@bozok.edu.tr 0 354 242 11 40
28 Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Bursa Prof. Dr. Hamdi ÖGÜT hamdi.ogut@btu.edu.tr 0 535 682 22 96
29 Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU kutogluh@hotmail.com - shakan.kutoglu@beun.edu.tr 0 372 291 18 00
30 Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR msimsir@cumhuriyet.edu.tr - mehmetsimsir@cumhuriyet.edu.tr 0 505 255 06 64
31 Çanakkale On Sekiz Mart Çanakkale Prof. Dr. Hasan Orhun KÖKSAL hokoksal@comu.edu.tr 0 286 218 05 40
32 Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Prof. Dr. Murat ARI mari@karatekin.edu.tr - muratari180@hotmail.com 0 376 218 95 32 / 8201
33 Çukurova Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Adana Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK basibuyuk@cu.edu.tr 0 532 402 05 61
34 Çukurova Üniversitesi Ceyhan Mühendislik Fakültesi Adana Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ kilicm@cu.edu.tr 0 322 613 73 11
35 Dicle Üniversitesi Diyarbakır Prof. Dr. Abdullah TOPRAK abdullah.toprak@gmail.com - atoprak@dicle.edu.tr 0 532 423 43 17
36 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Prof. Dr. Hüseyin Hikmet ÇATAL huseyin.catal@deu.edu.tr 0 232 301 72 11
37 Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Prof. Dr. Göktay EDİZ goktay.ediz@dpu.edu.tr 0 274 265 20 31
38 Düzce Üniversitesi Düzce Prof. Dr. İlyas UYGUR ilyasuygur@duzce.edu.tr 0 533 346 60 16
39 Ege Üniversitesi İzmir Prof. Dr. Süheyda ATALAY suheyda.atalay@ege.edu.tr - suheyda.atalay@gmail.com 0 232 388 00 16 - 0 535 821 96 05
40 Erciyes Üniversitesi Kayseri Prof. Dr. Fatih ALTUN faltun@erciyes.edu.tr 0 532 570 72 13
41 Erzincan Üniversitesi Erzincan Prof. Dr. Adnan ÖZEL adnanozel@erzincan.edu.tr 0 446 224 00 88
42 Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Erzurum Prof. Dr. İrfan KAYMAZ irfan.kaymaz@erzurum.edu.tr 0 530 697 00 00
43 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Eskişehir Prof. Dr. Abdurrahman KARAMANCIOĞLU dekan.mmf@ogu.edu.tr 0 222 239 37 50 / 3300 3303
44 Fırat Üniversitesi Elazığ Prof. Dr. Ahmet ÖZER aozer@firat.edu.tr 0 533 726 58 92 - 0 424 237 00 00 / 5001
45 Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Hakkı Ziya ULUKAN zulukan@gsu.edu.tr 0 537 617 51 40
46 Gazi Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Ömer KELEŞ omer@gazi.edu.tr 0 312 582 34 13
47 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Prof. Dr. Mustafa GÜNAL gunal@gantep.edu.tr 0 554 264 77 21 - 0 342 317 24 05
48 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tokat Prof. Dr. Sefa TARHAN sefa.tarhan@gop.edu.tr 0 544 206 13 71
49 Gebze Teknik Üniversitesi Kocaeli Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK ozcelik@gtu.edu.tr 0 262 605 27 21
50 Giresun Üniversitesi Giresun Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK gpurcek@gmail.com 0 533 335 30 63 - 0 454 310 17 40
51 Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gümüşhane Prof. Dr. Hüseyin DEMİR hdemir@gumushane.edu.tr 0 456 233 10 00 1730
52 Hacettepe Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Ayhan YILMAZER yilmazer@hacettepe.edu.tr 0 312 297 68 00-01
53 Hakkari Üniversitesi Hakkari Prof. Dr. Ömer PAKİŞ opakis@hakkari.edu.tr 0 438 211 08 93 / 3324
54 Harran Üniversitesi Şanlıurfa Prof. Dr. Murat KISA mkisa@harran.edu.tr 0 414 318 34 76
55 Hitit Üniversitesi Çorum Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN alikilicarslan@hitit.edu.tr 0 364 227 45 33 - 0 505 319 24 98
56 Iğdır Üniversitesi Iğdır Prof. Dr. Ömer GÜNDOĞDU @igdir.edu.tr 0 476 223 00 40
57 İnönü Üniversitesi Malatya Prof. Dr. Ali Adnan KAYALOĞLU adnan.halayoglu@inonu.edu.tr - aahayaloglu@inonu.edu.tr 0 422 377 30 00
58 İstanbul Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Mehmet BİLGİN bilgin@istanbul.edu.tr - mbilgin@istanbul.edu.tr 0 212 473 70 70 / 17662
59 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Emine CAN emine.can@medeniyet.edu.tr 0 532 654 43 96 - 0 216 280 32 19
60 İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi  Hatay Prof. Dr. Mehmet Eyyüphan YAKINCI meyyuphan.yakinci@iste.edu.tr 0 326 613 56 00
61 İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Sema Fatma OKTUĞ oktug@itu.edu.tr 0 212 285 35 84
63 İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Oğuz Salim SÖĞÜT dfweb@itu.edu.tr 0 216 395 45 01
64 İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik – Elektronik Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Şahin Serhat ŞEKER sekers@itu.edu.tr 0 212 285 33 38
65 İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Ahmet ERGİN ergina@itu.edu.tr 0 212 285 64 64
66 İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Ünal ALDEMİR aldemiru@itu.edu.tr 0 212 285 38 55
67 İstanbul Teknik  Üniversitesi İşletme Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR calisirfet@itu.edu.tr 0 212 293 13 00 / 2086
68 İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya – Metalurji Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK ozcelik@itu.edu.tr 0 212 285 33 39 / 3540
69 İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi İstanbul  Prof. Dr. Cengiz KUZU kuzu@itu.edu.tr 0 212 285 60 60
70 İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Mehmet Alaattin ARPACI arpacial@itu.edu.tr 0 212 293 13 00
71 İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Ömer Berk BERKALP berkalp@itu.edu.tr 0 212 251 88 08
72 İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Metin Orhan KAYA kayam@itu.edu.tr 0 212 285 310
73 İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir  Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER rektorluk@idu.edu.tr 0 232 260 10 01
74 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi  İzmir Prof. Dr. Aydın AKAN aydin.akan@ikc.edu.tr 0 232 329 35 35
75 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Prof. Dr. Figen KOREL figenkorel@iyte.edu.tr 0 533 422 45 40 - 0 232 750 65 00
76 Kafkas Üniversitesi Kars Prof. Dr. Gabil YAGUB gabilya@mail.ru - gabil.yakub@kafkas.edu.tr 0 474 225 12 99 - 0 505 617 88 61
77 Kahramanmaraş Sütçü İmam Kahramanmaraş Prof. Dr. Hüseyin TEMİZ htemiz@ksu.edu.tr 0 536 572 70 71 - 0 374 300 16 63
78 Karabük Üniversitesi Karabük Prof. Dr. Mehmet ÖZALP mozalp@karabuk.edu.tr 0 370 418 70 50 / 3993
79 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Prof. Dr. Metin HÜSEM mhusem@ktu.edu.tr 0 533 498 92 10
80 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Karaman Prof. Dr. Mehmet AKGÜL muhendislik@kmu.edu.tr 0 388 226 22 14
81 Kastamonu Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Kastamonu Prof. Dr. Naci TÜZEMEN  nacituzemen@kastamonu.edu.tr 0 533 314 97 17 0 366 280 29 01
82 Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Prof. Dr. Ali ERİŞEN alierisen@hotmail.com 0 535 447 84 02 - 0 318 357 35 76 - 77
83 Kırklareli Üniversitesi Kırklareli Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR sengorur@klu.edu.tr 0 288 214 05 15
84 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Kilis Prof. Dr. Bektaş TEPE bektastepe@kilis.edu.tr 0 348 814 30 96
85 Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Prof. Dr. İlhan Tekin ÖZTÜRK ilhan@kocaeli.edu.tr 0 262 303 30 01
86 KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konya Prof. Dr. Faruk ÜNSAÇAR faruk.unsacar@karatay.edu.tr 4441251/7208
87 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa Prof. Dr. Ahmet TÜRK ahmet.turk@cbu.edu.tr 0 236 201 20 01
88 Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Mardin Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA g.ozelkalem@gmail.com 0 482 213 40 02
89 Marmara Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Ömer AKGİRAY omer.akgiray@marmara.edu.tr 0 216 347 32 98 0 216 347 94 03
90 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Burdur Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA lgkaya@mehmetakif.edu.tr - mmf@mehmetakif.edu.tr 0 533 669 09 07 - 0 248 213 27 00
91 Mersin Üniversitesi Mersin Prof. Dr. Ali AKDAĞLI akdagli@mersin.edu.tr 0 324 361 00 01/ 17056
92 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Prof. Dr. Sırrı Sunay GÜRLEYÜK gurleyuk@mu.edu.tr 0 252 211 19 11
93 Munzur Üniversitesi Tunceli Prof. Dr. Bünyamin AKSAKAL baksakal@munzur.edu.tr aksakalb@munzur.edu.tr 0 428 213 17 94 / 2490
94 Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Prof. Dr. Hasan KAYA rektorlukyaziisleri@mku.edu.tr 0 326 221 33 17 / 18 / 19
95 Muş Alparslan Üniversitesi Muş Prof. Dr. Refik ABDULLAH rabdullah@alparslan.edu.tr 0 436 429 10 81
96 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekirdağ Prof. Dr. Lokman Hakan TECER lhtecer@nku.edu.tr 0 555 642 25 43 - 0 282 250 24 38
97 Necmettin Erbakan Üniversitesi -Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Konya Prof. Dr. Adnan ÖZDEMİR aozdemir3@hotmail.com 0 555 712 98 60
98 Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Konya Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN harikan@konya.edu.tr 0 533 818 87 99
99 Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Konya Prof. Dr. Hidayet OĞUZ hidayet@konya.edu.tr 0 532 697 33 16 - 0 332 777 00 30
100 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL ertanozansel@nevsehir.edu.tr 0 384 228 10 00 / 15001
101 Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Niğde Prof. Dr. Kutsi Savaş ERDURAN kserduman@ohu.edu.tr 0 388 225 22 91
102 On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Prof. Dr. Birol ELEVLİ birol.elevli@omu.edu.tr 0 532 512 97 47 - 0 362 312 19 19 / 1010
103 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Raif Tuna BALKAN balkan@metu.edu.tr 0 312 210 25 01
104 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Prof. Dr. Mehmet Emin ÖCAL mocal@osmaniye.edu.tr 0 328 827 10 00 / 3400 / 3402
105 Pamukkale Üniversitesi Denizli Prof. Dr. Yahya TÜLEK ytulek@pau.edu.tr 0 258 296 33 03
106 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Prof. Dr. Orhan KARSLI orhan.karsli@erdogan.edu.tr 0 464 223 75 18
107 Sakarya Üniversitesi Sakarya Prof. Dr. Orhan TONKUL torkul@sakarya.edu.tr - otorkul@sakarya.edu.tr 0 532 464 19 55 - 0 264 295 56 00
108 Selçuk Üniversitesi Konya Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN  drsahin@selcuk.edu.tr 0 332 241 06 34
109 Siirt Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Siirt Prof. Dr. Ömer ŞAHİN sahinomer2002@yahoo.com - omersahin@siirt.edu.tr 0 506 751 21 46
110 Sinop Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Sinop Prof. Dr. Şükrü ÇELİK sukrucelik@yahoo.com - sukrucelik@sinop.edu.tr 0 505 935 20 92
111 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Prof. Dr. Serdal TERZİ serdalterzi@sdu.edu.tr 0 532 315 69 72 - 0 246 211 12 69
112 Şırnak Üniversitesi Şırnak Prof. Dr. Mehmet Arslan TEKİNSOY @sirnak.edu.tr 0 486 216 82 35
113 Trakya Üniversitesi Edirne Prof. Dr. Yılmaz ÇAN ycan@trakya.edu.tr yilmazc@trakya.edu.tr 0 532 257 75 74
114 Türk – Alman Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Halil AKKANAT akkanat@tau.edu.tr 0 216 333 30 00
115 Uludağ Üniversitesi Bursa Prof. Dr. Osman KOPMAZ mmfdekanlik@uludag.edu.tr 0 224 294 19 07
116 Uşak Üniversitesi Uşak Prof. Dr. Menderes LEVENT menderes.levent@usak.edu.tr 0 276 221 21 21
117 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Van Prof. Dr. Nahit AKTAŞ naktas@yyu.edu.tr 0 432 225 17 26
118 Yalova Üniversitesi Yalova Prof. Dr. Mustafa ÖZTAŞ mustafa.oztas@yalova.edu.tr 0 506 531 91 08
119 Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik – Elektronik Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Nurettin UMURKAN umurkan@yildiz.edu.tr 0 212 383 57 00
120 Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ  hyilmaz@yildiz.edu.tr 0 212 383 29 80
121 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Vahap Engin GÜLAL egulal@yildiz.edu.tr 0 212 383 51 00
122 Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ osagdic@yildiz.edu.tr 0 212 283 45 74
129 Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi İstanbul Prof. Dr. İsmail TEKE iteke@yildiz.edu.tr 0 212 383 27 65
 
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ
SIRA NO ÜNİVERSİTESİ İLİ ADI - SOYADI E-MAIL TELEFON
1 Acıbadem Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. K. R. Ata AKIN Ata.Akin@acibadem.edu.tr 0 533 612 74 06
2 Anka Teknoloji Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Site Güncelleniyor  
3 Atılım Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Elif AYDIN elif.aydin@atilim.edu.tr 0 312 586 83 00
4 Antalya Akev Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Antalya  Prof. Dr. Hayati AKTAŞ info@akev.edu.tr  
5 Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Prof. Dr. Necati AĞIRALİOĞLU necati.agiralioglu@antalya.edu.tr 0 242 245 0000
6 Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN osman.ucan@altınbas.edu.tr 0 212 604 01 00
8 Avrasya Üniversitesi Trabzon Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN ali.ozbilen@avrasya.edu.tr  
9 Bahçeşehir ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Nafiz ARICA nafiz.arica@eng.au.edu.tr 0 212 381 58 00
10 Başkent Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Berna DENGİZ bdengiz@baskent.edu.tr 0 312 246 66 58
11 Beykent Üniversitesi   Prof. Dr. Şeyma AYDINOĞLU seymaaydinoglu@beykent.edu.tr 0 533 215 20 50
12 Beykoz Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Mehmet DURMAN bilgi@beykoz.edu.tr 444 25 69
13 Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Adnan YÜKSEL info@biruni.edu.tr 444 8 276
14 Çankaya Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Sıtkı Kemal İDER kider@cankaya.edu.tr 0 312 233  13 36
15 Doğuş Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ sonsel@dogus.edu.tr 0 535 663 26 46
16 Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Fevzi YILMAZ fyilmaz@fsm.edu.tr - f.yilmaz@fsm.edu.tr 0 212 521 81 00 / 4003
17 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Prof. Dr. Yusuf ARAYICI yusuf.arayici@hku.edu.tr 0 342 211 80 80 / 1205
18 Işık Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Ercan SOLAK ercan.solak@isikun.edu.tr - muhendislik.isikun.edu.tr 0 216 528 71 210 533 351 28 42
19 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Ezhan KARAŞAN ezhan@ee.bilkent.edu.tr 0 533 365 45 21
20 İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Ahmet CAN ahmetcan@arel.edu.tr 0 532 371 90 85
21 İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN hasanheperkan@aydin.edu.tr 444 1 428
22 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN serminornektekin@ayvansaray.edu.tr 444 76 96
23 İstanbul Bilgi Üniversitesi - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Ahmet DENKER ahmet.denker@bilgi.edu.tr 444 0 428
24 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Hasan Uslu hasanuslu@esenyurt.edu.tr 444 9 123
25 İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK sunullah.ozbek@gedik.edu.tr 444 5 438
26 İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Mustafa BAYRAM mbayram@gelisim.edu.tr 0 533 818 50 65
27 İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Tülin AKTİN t.aktin@iku.edu.tr 0 212 498 47 02/0 212 498 45 52
28 İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN huseyin.arslan@medipol.edu.tr 4448544
29 İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi  İstanbul Prof. Dr. İlyas Erdal KEREY bilgi@rumeli.edu.tr 0 212 866 01 01
30 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Yahya Kemal YOĞURTÇU kemal.yogurtcu@izu.edu.tr 0 212 444 97 98
31 İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri  İstanbul Prof. Dr. Ensar GÜL ensargul@sehir.edu.tr 444 4 034
32 İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. İsmail EKMEKÇİ iekmekci@ticaret.edu.tr 0 532 251 24 90
33 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Fikret  EVCİ fikretevci@yahoo.com - fikret.evci@yeniyuzyil.edu.tr 0 535 313 89 44
34 İstinye Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Melih BULU info@istinye.edu.tr 0 850 283 60 
35 İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi İzmir Prof. Dr. Yaşar Güneri ŞAHİN  yasar.sahin@ieu.edu.tr 0 232 488 81 22
36 KTO Karatay Üniversitesi Konya Prof. Dr. Faruk ÜNSAÇAR faruk.unsacar@karatay.edu.tr 0 533 768 95 97
37 Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Nihat BERKER nihatberker@khas.edu.tr 0 532 310 05 54
38 Kemerburgaz Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN osman.ucan@kemerburgaz.edu.tr 0 542 322 91 15
39 Koç Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Fikri KARAESMEN fkaraesmen@ku.edu.tr 0 549 745 93 71 - 0 212 338 11 73 - 0 212 498 42 00
40 Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Konya Prof. Dr. Ahmet ARSLAN ahmet.arslan@gidatarim.edu.tr 0 535 344 40 99
41 Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ idrisgumus@maltepe.edu.tr 0 533 661 73 30
42 MEF Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Mehmet Fevzi ÜNAL unalf@mef.edu.tr 0 212 395 36 00
43 Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. İlhami ÇOLAK ilhcol@gmail.com - ilhami.colak@nisantasi.edu.tr  0 532 599 61 12
44 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kayseri Prof. Dr. Kerim GÜNEY kguney@nny.edu.tr 0 536 476 25 25
45 Okan Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Semih BİLGEN semih.bilgen@okan.edu.tr 0 216 677 16 30
46 Özyeğin Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. A. Tanju ERDEM tanju.erdem@ozyegin.edu.tr 0 216 564 90 90
47 Piri Reis Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Nurhan KAHYAOĞLU nkahyaoglu@pirireis.edu.tr 0 216 581 00 50 / 1368
48 Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. Yusuf Ziya  MENCELOĞLU yusufm@sabanciuniv.edu 0 216 483 96 00
49 TED Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Güney ÖZCEBE guney.ozcebe@tedu.edu.tr 0 532 223 66 68
50 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Murat ANALYALI malanyali@etu.edu.tr 0 312 292 40 61
51 Toros Üniversitesi Mersin Prof. Dr. Yusuf ZEREN yusufzeren@toros.edu.tr 0 324 325 33 00
52 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Prof. Dr. Ahmet Erman AKBULUT @thk.edu.tr 0 312 389 60 00
53 Uluslararası Antalya Üniversitesi Antalya Prof. Dr. Necati AĞIRALİOĞLU necati.agiralioglu@antalya.edu.tr 0 242 245 00 00
54 Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İstanbul Prof. Dr. İ Tayfun UZBAY tayfun.uzbay@uskudar.edu.tr 0 532 643 57 02
55 Yaşar Üniversitesi İzmir Prof. Dr. Mesut Erol SEZER erol.sezer@yasar.edu.tr 0 232 570 82 00 / 8215
56 Yeditepe Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Sıdıka Melek BAŞAK DEMİRHAN demirhan@yeditepe.edu.tr 0 216 578 15 00
 
KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ
SIRA NO ÜNİVERSİTESİ İLİ ADI - SOYADI E-MAIL TELEFON
1 Doğu Akdeniz Üniversitesi - Tek Devlet Üniversitesi Kıbrıs Prof. Dr. Aykut HOCANIN aykut.hocanin@emu.edu.tr 0 533 863 55 31
2 Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Assoc. Prof. Dr. Ali HAYDAR ahaydar@gau.edu.tr 0 392 650 20 00 / 1327
3 Lefke Avrupa Üniversitesi Kıbrıs Prof. Dr. Sadık ÜLKER engineering@eul.edu.tr 0 392 660 20 00 / 2501
4 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lefkoşa - Kıbrıs Prof. Dr. Tahir ÇELİK tcelik@ciu.edu.tr 0 392 671 11 11
5 Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Prof. Dr. Sümer ŞAHİN sumer.sahin@neu.edu.tr 0 392 223 64 64
 
ÖZEL STATÜ ÜNİVERSİTELER
SIRA NO ÜNİVERSİTESİ İLİ ADI - SOYADI E-MAIL TELEFON
1 Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan Prof. Dr. Sarsanbek TURTABAYEV ayubilgi@yesevi.edu.tr 0 312 216 06 00
2 Kırgızistan Manas Üniversitesi Kırgızistan Prof. Dr. Coşkan ILICALI coskan.ilicali@manas.edu.tr 0 312 492 27 81