26.01.2001

Karar no 1:
Türkiye ve KKTC'deki devlet ve vakıf üniversitelerinin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakülteleri dekanlarından oluşan bir Mühendislik Dekanları Konseyi'nin kurulmasına karar verildi. Konseyin oluşturulması ve işleyişine ilişkin yönerge ekli biçimiyle (Yönerge )kabul edildi.

Karar no 2:
Konsey Genel Sekreterliğine ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yıldırım Üçtuğ, Yürütme Kurulu üyeliklerine ise Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Baray, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Rıza Kaylan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Kaya, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr .Hamit Serbest ve Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yılmaz Sekin seçildiler.

Karar no 3:
''Öğretim Üyesi Yetiştirme'', ''Mühendislik Eğitimini Değerlendirme'', ''Mühendislik Fakültelerinin Altyapı Sorunları'' ve ''Uzaktan Eğitim'' konularında çalışmalar yapmak üzere Çalışma Gruplarının oluşturulmasına karar verildi.

Karar no 4:
Bir sonraki Konsey toplantısının 20 Haziran 2001 tarihinde ODTÜ'de yapılmasına karar verildi.