Müdek

MÜHENDİSLİK EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

Mayıs 2002 tarihinde Mühendislik Dekanlar Konseyi (MDK) tarafından mühendislik programlarının değerlendirilmesi için Mühendislik Değerlendirme Kurulu (MÜDEK) adıyla bağımsız bir sivil toplum platformu oluşturulmuş ve Ocak 2007 tarihinden itibaren MÜDEK’in bir derneğe dönüşerek tüzel kişilik kazanmış, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği adını almıştır.

MÜDEK’in temel amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır. Böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesi hedeflenmektedir.
 
Detaylı bilgi için: http://www.mudek.org.tr