MDK Genel Sekreterinin Mesajı

                     

 Prof.Dr. Süheyda Atalay
 MDK Genel Sekreteri
 

Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK), 19 Ocak 2001 tarihinde ODTÜ’de gerçekleştirilen Mühendislik Dekanları toplantısında alınan karar uyarınca Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakülte dekanlarından oluşan Mühendislik dekanları arasında deneyimlerin paylaşıldığı, iyi uygulamaların tartışıldığı, güçlü ve zayıf yönlerin irdelendiği, iletişimi güçlendiren bir platform olarak kurulmuştur.

Hali hazırda 166 Üniversitede bulunan 183 Mühendislik Fakültesi (116 Kamu Üniversitesi, 60 Vakıf Üniversitesi, 5 KKTC Üniversitesi ve Özel statülü 2 Üniversite) Dekanı MDK’nın doğal üyesidir. MDK, mühendislik dekanlarının birlikteliğinin sağladığı güçle, mühendislik eğitimi, araştırma ve topluma hizmet uygulamaları üzerinde bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak mühendislik mesleğinin saygınlığını ve çekiciliğini sürdürecek ve arttıracak politikalar geliştirmek ve önerilerin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak üzere faaliyetler gerçekleştirmektedir.

1-2 Kasım 2013 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen 27.  toplantısında stratejik planın hazırlanmasına yönelik bir çalışma da gerçekleştirilmiş olup, MDK’nın 2014-2016 dönemine ait ilk stratejik planı 2014 yılı başında yayınlamıştır. Bu yıl stratejik planın gözden geçirilerek ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda güncellenmesi gerçekleştirilecektir.

32. MDK Toplantısı 20-21 Mayıs 2016 tarihleri arasında Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Kurulduğu tarihten bu yana düzenli olarak yılda iki kez bir araya gelen MDK üyeleri 33. toplantısını  Ekim 2016'da Iğdır Üniversitesi’nin ev sahipliğinde  gerçekleştirecektir. Iğdır'da gerçekleştirilecek  33. toplantımızda   birlikte olmak dileğiyle…

MDK Genel Sekreteri

 

 

Süheyda ATALAY

Lisans eğitimini 1974 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde bitirmiş ve Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aynı üniversitede Kimya Mühendisliği alanında sırasıyla 1976 ve 1984 yıllarında tamamlamıştır. 1989 yılında doçentliğini Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı alanında almıştır.

1975 yılında Ege Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı iş yaşamını 1987-1989 yılları arasında Yardımçı Doçent, 1989-1995 yılları arasında Doçent olarak sürdürmüştür. Prof. Atalay, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde 1995 yılından beri profesör olarak görev yapmaktadır.

Kimya Mühendisliği alanındaki bilimsel faaliyetlerinin ve bölüm ve üniversite genelindeki idari görevlerinin yanı sıra 2003 yılından 2007 yılına kadar Socrates, 2007-2013 yılları arasında LLP kurum koordinatörlüğü yapan Prof. Atalay 2003 yılından beri AKTS/DE Kurum Koordinatörlüğü görevini de sürdürmektedir. 2003 yılında ECTS/DS danışmanı olarak görev alan Prof. Atalay, 2004 yılından bu yana Yükseköğretim Kurulu‘nun yönettiği ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “ Bologna Süreci’nin Türkiye’de Uygulanması – Bologna Uzmanları Projesi” kapsamında oluşturulmuş olan Bologna Uzmanları Ulusal Takımında görev almıştır. Kendisi ayrıca 2007-2008 yıllarında Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı sürecini yürütmek amacıyla kurulan Ege Üniversitesi Öz Değerlendirme Komisyonunda çalışmıştır. Mesleki Yeterlilikler Kurumu bünyesinde kurulmuş olan Europass Çalışma Grubu üyesidir.

Halen YÖK-AYA Danışma Kurulu üyesi olan olan Prof. Atalay, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlık görevini 2012 yılından beri sürdürmektedir