20.06.2001

Karar no 1:
Mühendislik Dekanları Konseyi çatısı altında bir akreditasyon sisteminin kurulmasına ve kurulacak sistemle ilgili nihai düzenlemenin bir sonraki Konsey toplantısında yapılmasına karar verildi.

Karar no 2:
Bir sonraki Konsey toplantısının 11-12 Ocak 2002 tarihinde Çukurova Üniversitesinde yapılmasına karar verildi.