Tarihçe

19 Ocak 2001 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Mühendislik Dekanları Toplantısı sonucunda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakülte dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi kurulmasına karar verilmiştir. Mühendislik dekanları arasında deneyimlerin paylaşıldığı, iyi uygulamaların tartışıldığı, güçlü ve zayıf yönlerin irdelendiği, iletişimi güçlendiren bir platformdur.