Üyeler

Aralık, 2017

MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEY ÜYELERİ

Mühendislik Dekanları Konseyi (Konsey) Türkiye ve KKTC'deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde yer alan Mühendislik ve Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin Dekanlarından oluşur. MDK toplantılarına Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve ilgili kuruluşların temsilcileri gözlemci üye olarak katılabilirler. Halen Konseyin 192 üyesi bulunmaktadır.

 

 DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

 
 

 ÜNİVERSİTESİ

 İLİ

 ADI - SOYADI

 E-MAIL

 TELEFON

 

1

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Bolu

Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi

muhendislik@ibu.edu.tr

0 374 253 46 40

 

2

Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Kayseri

Prof. Dr. İlhan SABUNCUOĞLU

sabun@agu.edu.tr

0 352 244 88 00

 

3

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adana

Prof. Dr. Serkan TOKGÖZ

stokgoz@adanabtu.edu.tr

0 546 606 58 48 - 0 322 455 00 40

 

4

Adıyaman Üniversitesi

Adıyaman

Prof. Dr. Refet KARADAĞ

refetkaradag@adiyaman.edu.tr

0 416 223 38 00 / 4500

 

5

Adnan Menderes Üniversitesi

Aydın

Prof. Dr. Halil KIRNAK

hkirnak@yahoo.com

0 535 862 04 40

 

6

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon

Prof. Dr. Ahmet YILDIZ

ayildiz@aku.edu.tr

0 272 228 14 23

 

7

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi

Ağrı

Prof. Dr. Önder Şimşek

osimsek@agri.edu.tr

0 472 215 98 63 / 2021

 

8

Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Kırşehir

Prof. Dr. Mustafa KURT

mmf@ahievran.edu.tr

0 386 280 38 00

 

9

Akdeniz Üniversitesi

Antalya

Prof. Dr. Ayhan TOPUZ

atopuz@akdeniz.edu.tr

0 530 510 49 31

 

10

Aksaray Üniversitesi

Aksaray

Prof. Dr. Semih EKERCİN

ekercin@gmail.com  

muhfak@aksaray.edu.tr

0 382 288 35 00

 

11

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Alanya

Prof. Dr. Hasan GÜNEŞ

gunes@alanya.edu.tr

0 242 510 61 20

 

12

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Eskişehir

Prof. Dr. Süleyman KAYTAKOĞLU

skaytako@eskisehir.edu.tr

0 222 335 05 80

 

13

Ankara Üniversitesi

Ankara

Prof. Dr. Aziz TEKİN

muhfak@ankara.edu.tr

0 312 203 33 00

 

14

Ankara Yıldırım Beyazıt

Ankara

Prof. Dr. Fatih Vehbi ÇELEBİ

muhendislik@ybu.edu.tr

0 312 906 22 02 - 2330

 

15

Ardahan Üniversitesi

Ardahan

Prof. Dr. Şeref KILIÇ

serefkilic@ardahan.edu.tr

0 478 211 75 31 / 2240

 

16

Artvin Çoruh Üniversitesi

Artvin

Prof. Dr. Hüseyin PEKER

peker100@artvin.edu.tr  

peker100@hotmail.com

0 466 215 10 40

 

17

Atatürk Üniversitesi

Erzurum

Prof. Dr. Hikmet ALTUN

haltun@atauni.edu.tr

0 536 742 72 02 - 0 442 231 45 01

 

18

Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir

Prof. Dr. Cemal BÖLÜCEK

cbolucek@balikesir.edu.tr

0 505 627 65 59

 

19

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bandırma / Balıkesir

Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ

ftemurtas@bandirma.edu.tr

0 266 717 01 17

 

20

Bartın Üniversitesi

Bartın

Prof. Dr. Mehmet Mustafa ARAL

mustafaaral@bartin.edu.tr

0 378 501 10 21

 

21

Batman Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Batman

Prof. Dr. Saadettin AKSOY

saadettin.aksoy@batman.edu.tr

0 488 217 38 02 / 3802

 

22

Bayburt Üniversitesi

Bayburt

Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR

muhendislik@bayburt.edu.tr  

hanefibayraktar@bayburt.edu.tr

0 458 211 11 53

 

23

Bilecik Şeyh Edebali

Bilecik

Prof. Dr. Özkan KÜÇÜK

ozkan.kucuk@bilecik.edu.tr

0 228 214 21 90

 

24

Bingöl Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Bingöl

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

ierdogan@bingol.edu.tr

0 426 216 00 12 - 0 426 216 00 32

 

25

Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Bitlis

Prof. Dr. Hakan Çoban

hcoban@beu.edu.tr

0 434 222 00 30 / 3032

 

26

Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Günay ANLAŞ

anlas@boun.edu.tr

0 532 256 52 82

 

27

Bozok Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Yozgat

Prof. Dr. Zakir TAŞ

zakir.tas@bozok.edu.tr 

zakir.tas@hotmail.com

0 354 242 11 40

 

28

Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi

Bursa

Prof. Dr. Osman Nuri ŞARA

osman.sara@btu.edu.tr

0 224 300 34 05 – 0 224 300 33 50

 

29

Bülent Ecevit Üniversitesi

Zonguldak

Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

kutogluh@hotmail.com 

shakan.kutoglu@beun.edu.tr

0 372 291 18 00

 

30

Cumhuriyet Üniversitesi

Sivas

Prof. Dr. Bülent ERDEM

bulent@cumhuriyet.edu.tr

0 346 219 11 63 / 1573

 

31

Çanakkale On Sekiz Mart

Çanakkale

Prof. Dr. Suha ÖZDEN

sozden@comu.edu.tr 

mf@comu.edu.tr

0 286 218 05 40

 

32

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Çankırı

Prof. Dr. Murat ARI

mari@karatekin.edu.tr

0 376 218 95 32 / 8201

 

33

Çukurova Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Adana

Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK

basibuyuk@cu.edu.tr

0 532 402 05 61

 

34

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Mühendislik Fakültesi

Adana

Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ

kilicm@cu.edu.tr

0 322 613 73 11

 

35

Dicle Üniversitesi

Diyarbakır

Prof. Dr. Abdullah TOPRAK

abdullah.toprak@gmail.com 

atoprak@dicle.edu.tr

0 532 423 43 17 - 0 412 248 82 17

 

36

Dokuz Eylül Üniversitesi

İzmir

Prof. Dr. Kerim KÜÇÜK

kerim.kucuk @deu.edu.tr

0 232 3017538

 

37

Dumlupınar Üniversitesi

Kütahya

Prof. Dr.İsmail Göktay EDİZ

goktay.ediz@dpu.edu.tr

0 274 265 20 31

 

38

Düzce Üniversitesi

Düzce

Prof. Dr. İlyas UYGUR

ilyasuygur@duzce.edu.tr

0 533 346 60 16

 

39

Ege Üniversitesi

İzmir

Prof. Dr. Hasan YILDIZ

hasan.yildiz@ege.edu.tr

0 232 388 00 16

 

40

Erciyes Üniversitesi

Kayseri

Prof. Dr. Fatih ALTUN

faltun@erciyes.edu.tr

0 532 570 72 13

 

41

Erzincan Üniversitesi

Erzincan

Prof. Dr. Ahmet BARAN

baran@erzincan.edu.tr 

ahmet.baran@gmail.com

0 446 224 00 88 / 43111

 

42

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Erzurum

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ

irfan.kaymaz@erzurum.edu.tr

0 530 697 00 00

 

43

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Eskişehir

Prof. Dr. Abdurrahman KARAMANCIOĞLU

dekan.mmf@ogu.edu.tr

0 222 239 37 50 / 3300 - 3303

 

44

Fırat Üniversitesi

Elazığ

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

aozer@firat.edu.tr

0 533 726 58 92 – 0 424 237 00 00 / 5001

 

45

Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Hakkı Ziya ULUKAN

zulukan@gsu.edu.tr

0 537 617 51 40

 

46

Gazi Üniversitesi

Ankara

Prof. Dr. Ömer KELEŞ

omer@gazi.edu.tr

0 312 582 34 13

 

47

Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep

Prof. Dr. Mustafa GÜNAL

gunal@gantep.edu.tr

0 554 264 77 21 - 0 342 317 24 05

 

48

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tokat

Prof. Dr. Sefa TARHAN

sefa.tarhan@gop.edu.tr

0 544 206 13 71

 

49

Gebze Teknik Üniversitesi

Kocaeli

Prof. Dr. Bülent AKBAŞ

akbas@gtu.edu.tr

0 262 605 26 35

 

50

Giresun Üniversitesi

Giresun

Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN

mustafa.turkmen@giresun.edu.tr

   

51

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gümüşhane

Prof. Dr. Hüseyin DEMİR

hdemir@gumushane.edu.tr

0 456 233 10 00 / 1730

 

52

Hacettepe Üniversitesi

Ankara

Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU

cgokce@hacettepe.edu.tr

0 312 297 68 00 – 0312 297 68 01

 

53

Hakkari Üniversitesi

Hakkari

Prof. Dr. Ömer PAKİŞ

opakish@hakkari.edu.tr

0 438 211 08 93 / 3324

 

54

Harran Üniversitesi

Şanlıurfa

Prof. Dr. Murat KISA

mkisa@harran.edu.tr

0 414 318 34 76

 

55

Hitit Üniversitesi

Çorum

Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN

alikilicarslan@hitit.edu.tr

0 364 227 45 33 - 0 505 319 24 98

 

56

Iğdır Üniversitesi

Iğdır

Prof. Dr. Ömer GÜNDOĞDU

omer.gundogdu@igdir.edu.tr 

muhendislik@igdir.edu.tr

0 476 223 00 40

 

57

İnönü Üniversitesi

Malatya

Prof. Dr. Hikmet SİS

hikmet.sis@inonu.edu.tr

0422 341 00 30

 

58

İstanbul Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Mehmet BİLGİN

bilgin@istanbul.edu.tr 

mbilgin@istanbul.edu.tr

0 212 473 70 70 / 17662

 

59

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Emine CAN

emine.can@medeniyet.edu.tr

0 532 654 43 96 - 0 216 280 32 19

 

60

İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Hatay

Prof. Dr. Mehmet Eyyüphan YAKINCI

meyyuphan.yakinci@iste.edu.tr

0 326 613 56 00

 

61

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Sema Fatma OKTUĞ

oktug@itu.edu.tr

0 212 285 35 84

 

62

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik – Elektronik Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Şahin Serhat ŞEKER

sekers@itu.edu.tr

0 212 285 33 38

 

63

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Ahmet ERGİN

ergina@itu.edu.tr

0 212 285 64 64

 

64

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Ünal ALDEMİR

aldemiru@itu.edu.tr

0 212 285 38 55

 

65

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya – Metalurji Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK

ozcelik@itu.edu.tr

0 212 285 33 39 / 3540

 

66

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Cengiz KUZU

kuzu@itu.edu.tr

0 212 285 60 60

 

67

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Mehmet Alaittin ARPACI

arpacial@itu.edu.tr

0 212 293 13 00

 

68

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Ömer Berk BERKALP

berkalp@itu.edu.tr

0 212 251 88 08

 

69

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Metin Orhan KAYA

kayam@itu.edu.tr

0 212 285 31 05

 

70

İzmir Demokrasi Üniversitesi

İzmir

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER

rektorluk@idu.edu.tr

0 232 260 10 01

 

71

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İzmir

Prof. Dr. Aydoğan SAVRAN

aydogan.savran@ikc.edu.tr

0 232 329 35 35

 

72

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir

Prof. Dr. Mustafa M. DEMİR

mdemir@iyte.edu.tr

0 232 750 7511

 

73

Kafkas Üniversitesi

Kars

Prof. Dr. Gabil YAGUB

gabilya@mail.ru 

gabil.yagub@kafkas.edu.tr

0 474 225 12 99 - 0 505 617 88 61

 

74

Kahramanmaraş Sütçü İmam

Kahramanmaraş

Prof. Dr. Mahit GÜNEŞ

mgunes@ksu.edu.tr

0 344 300 16 36

 

75

Karabük Üniversitesi

Karabük

Prof. Dr. Mehmet ÖZALP

mozalp@karabuk.edu.tr

0 370 418 70 50 / 3993

 

76

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Trabzon

Prof. Dr. Metin HÜSEM

mhusem@ktu.edu.tr

0 533 498 92 10

 

77

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

Karaman

Prof. Dr. Birol ÜNER

muhendislik@kmu.edu.tr

 0 338 226 22 00

 

78

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Kastamonu

Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK

oozturk@kastamonu.edu.tr

0 366 280 29 01

 

79

Kırıkkale Üniversitesi

Kırıkkale

Prof. Dr. Osman YILDIZ

osmanyildiz@kku.edu.tr

0 318 357 35 76 – 0 318 357 35 77

 

80

Kırklareli Üniversitesi

Kırklareli

Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR

sengorur@klu.edu.tr

0 288 214 05 15

 

81

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Kilis

Prof. Dr. Bektaş TEPE

bektastepe@kilis.edu.tr

0 348 814 30 96

 

82

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli

Prof. Dr. İlhan Tekin ÖZTÜRK

ilhan@kocaeli.edu.tr

0 262 303 30 01

 

83

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Manisa

Prof. Dr. Ahmet TÜRK

ahmet.turk@cbu.edu.tr

0 236 201 20 01

 

84

Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Mardin

Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA

g.ozelkalem@gmail.com

0 482 213 40 02

 

85

Marmara Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Ömer AKGİRAY

omer.akgiray@marmara.edu.tr

0 216 347 32 98 - 0 216 347 94 03

 

86

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Burdur

Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA

lgkaya@mehmetakif.edu.tr 

mmf@mehmetakif.edu.tr

0 533 669 09 07 - 0 248 213 27 00

 

87

Mersin Üniversitesi

Mersin

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

akdagli@mersin.edu.tr

0 324 361 00 01 / 17056

 

88

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Muğla

Prof. Dr. Mustafa NURSOY

nursoy@mu.edu.tr

 0 252 211 1911 – 0 532 205 24 96

 

89

Munzur Üniversitesi

Tunceli

Prof. Dr. Hikmet ESEN

hikmetesen@munzur.edu.tr

0 213 17 52 / 2490

 

90

Mustafa Kemal Üniversitesi

Antakya

Prof. Dr. Hasan KAYA

rektorlukyaziisleri@mku.edu.tr

0 326 221 33 17 - 18 - 19

 

91

Muş Alparslan Üniversitesi

Muş

Prof. Dr. Bülent ÖZDALYAN

b.ozdalyan@alparslan.edu.tr

0 436 429 10 81

 

92

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi

Tekirdağ

Prof. Dr. Lokman Hakan TECER

lhtecer@nku.edu.tr

0 555 642 25 43 - 0 282 250 24 38

 

93

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Konya

Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN

meaydin@konya.edu.tr

0 332 325 20 24 / 4000

 

94

Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi

Konya

Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN

harikan@konya.edu.tr

0 533 818 87 99

 

95

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Konya

Prof. Dr. Hidayet OĞUZ

hidayet@konya.edu.tr

0 532 697 33 16 - 0 332 777 00 30

 

96

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Nevşehir

Prof. Dr. Aslıhan KARATEPE

mmf@nevsehir.edu.tr

0 384 228 10 00

 

97

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

Niğde

Prof. Dr. Kutsi Savaş ERDURAN

kserduran@ohu.edu.tr

0 388 225 22 91

 

98

On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Samsun

Prof. Dr. Birol ELEVLİ

birol.elevli@omu.edu.tr

0 532 512 97 47 - 0 362 312 19 19 / 1010

 

99

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ankara

Prof. Dr. Raif Tuna BALKAN

balkan@metu.edu.tr

0 312 210 25 01

 

100

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Osmaniye

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖCAL

mocal@osmaniye.edu.tr

0 328 827 10 00 / 3400 - 3402

 

101

Pamukkale Üniversitesi

Denizli

Prof. Dr. Yahya TÜLEK

ytulek@pau.edu.tr

0 258 296 33 03

 

102

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Rize

Prof. Dr. Haydar KÜÇÜK

haydar.kucuk@erdogan.edu.tr

0 464 223 75 18

 

103

Sakarya Üniversitesi

Sakarya

Prof. Dr. Ali Osman AYHAN

ayhan@sakarya.edu.tr

0 264 295 56 56

 

104

Selçuk Üniversitesi

Konya

Prof. Dr. Mehmet AKBULUT

makbulut@selcuk.edu.tr

0 332 223 29 15

 

105

Siirt Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Siirt

Prof. Dr. Ender Sinan POYRAZOĞLU

poyrazoglu@siirt.edu.tr

0 484 223 11 11 /  3025 - 3000

 

106

Sinop Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Sinop

Prof. Dr. Şükrü ÇELİK

sukrucelik@yahoo.com 

sukrucelik@sinop.edu.tr

0 505 935 20 92

 

107

Süleyman Demirel Üniversitesi

Isparta

Prof. Dr. Serdal TERZİ

serdalterzi@sdu.edu.tr

0 532 315 69 72 - 0 246 211 12 69

 

108

Şırnak Üniversitesi

Şırnak

Prof. Dr. Mehmet Arslan TEKİNSOY

muhendislik@sirnak.edu.tr

0 486 216 82 35

 

109

Trakya Üniversitesi

Edirne

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

ycan@trakya.edu.tr 

yilmazc@trakya.edu.tr

0 532 257 75 74

 

110

Türk – Alman Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Mukden UĞUR

mugur@tau.edu.tr

0 216 333 31 00

 

111

Uludağ Üniversitesi

Bursa

Prof. Dr. Osman KOPMAZ

mmfdekanlik@uludag.edu.tr

0 224 294 19 07

 

112

Uşak Üniversitesi

Uşak

Prof. Dr. İsa YEŞİLYURT

isa.yesilyurt@usak.edu.tr

0 276 221 21 21

 

113

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Van

Prof. Dr. Yusuf TUNÇTÜRK

yusuftuncturk@yyu.edu.tr

90 432 4445065 / 28185

 

114

Yalova Üniversitesi

Yalova

Prof. Dr. Mustafa ÖZTAŞ

mustafa.oztas@yalova.edu.tr

0 506 531 91 08

 

115

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik – Elektronik Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Nurettin UMURKAN

umurkan@yildiz.edu.tr

0 212 383 57 00

 

116

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ

hyilmaz@yildiz.edu.tr

0 212 383 29 80

 

117

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Vahap Engin GÜLAL

egulal@yildiz.edu.tr

0 212 383 51 00

 

118

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ

osagdic@yildiz.edu.tr

0 212 283 45 74

 

119

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Ahmet KOYUN

koyun@yildiz.edu.tr

0 212 383 27 65

 

120

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Turan SAĞER

tsager@yildiz.edu.tr

0 212 383 70 70

 

121

İzmir Bakırçay Üniversitesi

İzmir

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ

mmf@bakircay.edu.tr

0 232 493 00 00

 

122

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Kahramanmaraş

Prof. Dr. Cafer GENÇOĞLAN

gencoglan@ksu.edu.tr

0 344 300 20 66

 

123

Kayseri Üniversitesi

Kayseri

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA

karamustafa@erciyes.edu.tr

   

124

Konya Teknik Üniversitesi

Konya

Prof. Dr. Ferruh YILDIZ

iletisim@ktun.edu.tr

0 332 350 85 85

 

125

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Malatya

Prof. Dr. Aysun Bay KARABULUT

rektor@ozal.edu.tr

0 422 846 12 55

 
   

 VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

 
 

 

 ÜNİVERSİTESİ

 İLİ

 ADI - SOYADI

 E-MAIL

 TELEFON

 

1

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. K. R. Ata AKIN

ata.akin@acibadem.edu.tr

0 533 612 74 06

 

2

Anka Teknoloji Üniversitesi

Ankara

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK

Site Güncelleniyor

   

3

Atılım Üniversitesi

Ankara

Prof. Dr. Elif AYDIN

elif.aydin@atilim.edu.tr

0 312 586 83 00

 

4

Antalya Akev Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Antalya

Prof. Dr. Hayati AKTAŞ

info@akev.edu.tr

   

5

Antalya Bilim Üniversitesi

Antalya

Prof. Dr. Necati AĞIRALİOĞLU

necati.agiralioglu@antalya.edu.tr

0 242 245 0000

 

6

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN

osman.ucan@altinbas.edu.tr

0 212 604 01 00

 

7

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Çağrı ERHAN

cagri.erhan@altinbas.edu.tr

   

8

Avrasya Üniversitesi

Trabzon

Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN

ali.ozbilen@avrasya.edu.tr

0 462 344 05 11

 

9

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Nafiz ARICA

nafiz.arica@eng.bau.edu.tr

0 212 381 58 00

 

10

Başkent Üniversitesi

Ankara

Prof. Dr. Berna DENGİZ

bdengiz@baskent.edu.tr

0 312 246 66 58

 

11

Beykent Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Şeyma AYDINOĞLU

seymaaydinoglu@beykent.edu.tr

0 533 215 20 50

 

12

Beykoz Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Selahattin KURU

bilgi@beykoz.edu.tr 

selahattinkuru@beykoz.edu.tr

444 25 69

 

13

Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Adnan YÜKSEL

info@biruni.edu.tr

444 82 76

 

14

Çankaya Üniversitesi

Ankara

Prof. Dr. Sıtkı Kemal İDER

kider@cankaya.edu.tr

0 312 233 13 36

 

15

Doğuş Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ

sonsel@dogus.edu.tr

0 535 663 26 46

 

16

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Fevzi YILMAZ

f.yilmaz@fsm.edu.tr

0 212 521 81 00 / 4003

 

17

Fenerbahçe Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Ali Riza BÜYÜKUSLU

iletisim@fbu.edu.tr

0 216 542 16 77

 

18

Haliç Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Halit PASTACI

halitpastaci@halic.edu.tr

   

19

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Gaziantep

Prof. Dr. Yusuf ARAYICI

yusuf.arayici@hku.edu.tr

0 342 211 80 80 / 1205

 

20

Işık Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Ercan SOLAK

ercan.solak@isikun.edu.tr 

muhendislik.isikun.edu.tr

0 216 528 71 21 - 0 533 351 28 42

 

21

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Ankara

Prof. Dr. Ezhan KARAŞAN

ezhan@ee.bilkent.edu.tr

0 533 365 45 21

 

22

İstanbul Arel Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Onur Osman

onurosman@arel.edu.tr

0 532 371 90 85

 

23

İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN

hasanheperkan@aydin.edu.tr

444 14 28

 

24

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN

serminornektekin@ayvansaray.edu.tr

444 76 96

 

25

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Serkant Ali ÇETİN

serkant.cetin@bilgi.edu.tr

444 04 28

 

26

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Halil Karadeniz

halilkaradeniz@esenyurt.edu.tr

444 91 23

 

27

İstanbul Gedik Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Zafer UTLU

zafer.utlu@gedik.edu.tr

444 54 38

 

28

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Ramazan YAMAN

ryaman@gelisim.edu.tr

0 533 818 50 65

 

29

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Tülin AKTİN

t.aktin@iku.edu.tr

0 212 498 47 02 - 0 212 498 45 52

 

30

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İstanbul

Prof.Dr. Hüseyin ARSLAN

huseyinarslan@medipol.edu.tr

444 85 44

 

31

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Ahmet CAN

ahmet.can@rumeli.edu.tr

444 29 17

 

32

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK

ismail.kucuk@izu.edu.tr

0 212 692 97 13

 

33

İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri

İstanbul

Prof. Dr. Ömer Ziya CEBECİ

omercebeci@sehir.edu.tr

444 4 034

 

34

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. İsmail EKMEKÇİ

iekmekci@ticaret.edu.tr

0 532 251 24 90

 

35

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. İsmet Vildan ALPTEKİN

İsmet.alptekin@yeniyuzyil.edu.tr

444 50 01 / 2013

 

36

İstinye Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Çetin Kaya KOÇ

cetinkoc@istinye.edu.tr

   

37

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

İzmir

Prof. Dr. Yaşar Güneri ŞAHİN

yasar.sahin@ieu.edu.tr

0 232 488 81 22

 

38

KTO Karatay Üniversitesi

Konya

Prof. Dr. Faruk ÜNSAÇAR

faruk.unsacar@karatay.edu.tr

0 533 768 95 97

 

39

Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Ahmet Nihat BERKER

nihatberker@khas.edu.tr

0 532 310 05 54

 

40

Koç Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Fikri KARAESMEN

fkaraesmen@ku.edu.tr

0 549 745 93 71 - 0 212 338 11 73

 

41

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Konya

Prof. Dr. Münevver SÖKMEN

munevver.sokmen@gidatarim.edu.tr 

   

42

Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ

idrisgumus@maltepe.edu.tr

0 533 661 73 30

 

43

MEF Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Mehmet Fevzi ÜNAL

unalf@mef.edu.tr

0 212 395 36 00

 

44

Nişantaşı Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. İlhami ÇOLAK

ilhcol@gmail.com 

ilhami.colak@nisantasi.edu.tr

0 532 599 61 12

 

45

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Kayseri

Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR

thaktanir@nny.edu.tr

   

46

Okan Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Semih BİLGEN

semih.bilgen@okan.edu.tr

0 216 677 16 30

 

47

Özyeğin Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. A. Taylan AKDOĞAN

taylan.akdogan@ozyegin.edu.tr

   

48

Piri Reis Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Mehmet Ömer BELİK

obelik@pirireis.edu.tr

0 216 581 00 50 / 1368

 

49

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Canan ATILGAN

canan@sabanciuniv.edu

0 216 483 96 00

 

50

TED Üniversitesi

Ankara

Prof. Dr. Güney ÖZCEBE

guney.ozcebe@tedu.edu.tr

0 532 223 66 68

 

51

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Ankara

Prof. Dr. Murat ALANYALI

malanyali@etu.edu.tr

0 312 292 40 61

 

52

Toros Üniversitesi

Mersin

Prof. Dr. Yusuf ZEREN

yusuf.zeren@toros.edu.tr

0 324 325 33 00

 

53

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Ankara

Prof. Dr. Ahmet COŞAR

cosar@thk.edu.tr

0 312 389 60 00

 

54

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İstanbul

Prof. Dr. Osman Çerezci

osman.cerezci@uskudar.edu.tr

0 216 400 22 22

 

55

Yaşar Üniversitesi

İzmir

Prof. Dr. Mesut Erol SEZER

erol.sezer@yasar.edu.tr

0 232 570 82 00 / 8215

 

56

Yeditepe Üniversitesi

İstanbul

Prof. Dr. Ahmet Arif ERGİN

arif.ergin@yeditepe.edu.tr

0 216 578 15 00

 
   

 KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ

 
 

 

 ÜNİVERSİTESİ

 İLİ

 ADI - SOYADI

 E-MAIL

 TELEFON

 

1

Doğu Akdeniz Üniversitesi - Tek Devlet Üniversitesi

Kıbrıs

Prof. Dr. Aykut HOCANIN

aykut.hocanin@emu.edu.tr

0 533 863 55 31

 

2

Girne Amerikan Üniversitesi

Kıbrıs

Assoc. Prof. Dr. Ali HAYDAR

ahaydar@gau.edu.tr

0 392 650 20 00 / 1327

 

3

Lefke Avrupa Üniversitesi

Kıbrıs

Prof. Dr. Sadık ÜLKER

engineering@eul.edu.tr

0 392 660 20 00 / 2501

 

4

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Lefkoşa - Kıbrıs

Prof. Dr. Tahir ÇELİK

tcelik@ciu.edu.tr

0 392 671 11 11

 

5

Yakın Doğu Üniversitesi

Kıbrıs

Prof. Dr. Sümer ŞAHİN

sumer.sahin@neu.edu.tr

0 392 223 64 64

 
   

 ÖZEL STATÜ ÜNİVERSİTELER

 

 

 ÜNİVERSİTESİ

 İLİ

 ADI - SOYADI

 E-MAIL

 TELEFON

 

1

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi

Kazakistan

Prof. Dr. Sarsanbek TURTABAYEV

ayubilgi@yesevi.edu.tr

0 312 216 06 00

 

2

Kırgızistan Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Prof. Dr. Coşkan ILICALI

coskan.ilicali@manas.edu.tr

0 312 492 27 81