MDK Genel Sekreterinin Mesajı

Prof.Dr. Günay Anlaş
MDK Genel Sekreteri
 
Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK), 19 Ocak 2001 tarihinde ODTÜ’de gerçekleştirilen Mühendislik Dekanları toplantısında alınan  karar uyarınca Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakülte dekanlarından  oluşan Mühendislik dekanları arasında deneyimlerin paylaşıldığı, iyi uygulamaların tartışıldığı, güçlü ve zayıf yönlerin irdelendiği,  iletişimi güçlendiren bir platform olarak kurulmuştur.
 
Hali hazırda 166 üniversitede bulunan 188 Mühendislik Fakültesi (125 Kamu Üniversitesi, 56 Vakıf Üniversitesi, 5 KKTC Üniversitesi ve Özel statülü 2 Üniversite) Dekanı MDK’nın doğal üyesidir. MDK, mühendislik dekanlarının birlikteliğinin sağladığı güçle, mühendislik eğitimi, araştırma ve topluma hizmet uygulamaları üzerinde bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak mühendislik mesleğinin saygınlığını ve çekiciliğini sürdürecek ve arttıracak politikalar geliştirmek ve önerilerin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak üzere faaliyetler gerçekleştirmektedir.
 
38. MDK Toplantısı 5 Aralık  2019 tarihinde  Yüksek Öğretim Kurulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. İzmir Yüksek Teknloji Enstitüsü ev sahipliğinde yapılması planlanan 39. MDK ise pandemi nedeniyle yapılamamıştır. MDK üyesi dekanlar arasında görüş alışverişleri Zoom ile yapılan toplantılarla sürmektedir. 
 

MDK Genel Sekreteri

Günay ANLAŞ

1961 yılında Ankara’da doğan Günay Anlaş, 1980 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra 1985 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1988 yılında Texas Tech Üniversitesi’nden yüksek lisans, 1992 yılında Delaware Üniversitesi’nden doktora derecelerini aldı. 1991 yılında ABD’de Widener Üniversitesi’nde kısmi zamanlı ders verdi. 1992 yılında  Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başlayan Günay Anlaş; 1996 yılında aynı üniversitede doçent, 2001 yılında ise profesör oldu. Haziran-Eylül 1996 tarihleri arasında Virginia Tech Üniversitesi’nde misafir araştırmacı,  1998-1999 yılları arasında Delaware Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi – araştırmacı olarak çalıştı. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’deki ilk 2. Öğretim Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans Programını kurdu.  2007 – 2010 yılları arasında ASME Journal of Engineering Materials Technology dergisinde Asosiye Editörlük yaptı; 2018 yılından bu yana da Shape Memory and Superelasticity Dergisi Editörler Kurulu üyesidir.
 
2004-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı yapan Anlaş, 2015 Aralık ayından bu yana  Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliği sırasında  1995-2004 yılları arasında Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, 2001-2004 yılları arasında Uluslararası Programlardan Sorumlu Rektör Danışmanı, 2008-2012 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı-Yardımcısı görevlerini yürüttü; ABD, Fransa ve Çin’deki üniversitelerde kısmi zamanlı dersler, seminerler verdi, ortak araştırma çalışmaları yürüttü.
 
2016 yılından 2018 Kasım ayına kadar Mühendislik Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Anlaş, MDK’nın komisyonlarında çalıştı. 2018 Kasım ayında İskenderun Teknik Üniversitesi’nde yapılan 36. MDK Genel Kurulu’nda Mühendislik Dekanları Konseyi Genel Sekreterliği’ne seçildi.