Toplantılar

Mühendislik Dekanları Konseyi’nin yaygın etkisinin arttırılmasına yönelik ilk kez Mayıs 2004’de İzmir’de, ikincisi de Zonguldak’ta gerçekleştirilen Ulusal Mühendislik Kongreleri, Sanayi, Üniversite, Araştırma Merkezleri, Kamu ve Özel Kuruluşlarda yer alan her mühendislik dalından araştırmacı, eğitimci ve yöneticileri bir araya getirmeyi amaçlamıştır. Ulusal Mühendislik Kongreleri konuları; Üniversite ve Sanayi İlişkileri, mühendislik politikaları, ulusal öngörü projeleri, mühendislik eğitimi, mühendislikte etik, fikri mülkiyet hakları, araştırma merkezlerinin yapılanması ve işlevleri, teknoloji geliştirme bölgelerinde üretkenlik, Sanayide AR-GE etkinlikleri, mühendislikte yenilikçilik ve yaratıcılık, araştırma ve eğitimde kaynak yaratımı/kullanımı, ulusal ve uluslararası projelerin planlanması, eğitim ve araştırmada yetkinlik, araştırma verimliliği, disiplinler arası projelerde üretkenlik, proje yönetimi ve dokümantasyonu, araştırma ve araştırıcı envanteridir.